บอร์ด รวมเรื่องราว ข่าว สา.. โพสท์โดย อับดุล รอเเย๊ะส์เงินดิจิทัล 1 หมื่น ได้เมื่อไหร่ ?เงินดิจิทัลหมื่นได้เมื่อไหร่ ถ้าตามที่เพื่อไทยเคยแถลงข่าว...ประชุม #ครมเศรษฐา นัดแรก จะเคาะเงินดิจิทัล 1 หมื่นทันที.!!ถ้าไล่เรียงตามไทม์ไลน์...• รัฐสภามีมติเลือก #เศรษฐา เป็น #นายกคนที่30• ประธานสภาฯ นำชื่อนายกฯคนใหม่ขึ้นทูลเกล้า• หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกฯแล้ว • นายกฯนำรายชื่อ ครม. ขึ้นทูลเกล้าฯ• ครม. ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เข้าถวายสัตย์• นายกฯแถลงนโยบายต่อรัฐสภา (ภายใน 15 วันหลังโปรดเกล้าฯ)• ครม.ใหม่เริ่มงาน•เผ่าภูมิ เพื่อไทยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าในการประชุม ครม. นัดแรก จะอนุมัติเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาททันที