บอร์ด ความรัก,จะดีหรือร้ายยังไงๆมันก็ต้องผ่านพ้นไป ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสจะดีหรือร้ายยังไงๆ มันก็ต้องผ่านพ้นไปจะตันแค่ไหน เชื่อว่า มันต้องมีหนทางโผล่ทางออกชีวิตมีไว้ให้เสมอเพียงอดทน ต่อสู้เพื่อจะก้าวผ่านมันไปอย่างราบรื่นแล้วสักวันหนึ่ง มันก็ต้องเดินผ่านไป#มรสุมชีวิตเพียงพักผ่านแค่นั้นเองومن يتق الله يجعل له مخرجا"และผู้ใดยำเกรงอัลลอฮฺพระองค์ก็ทรงหาทางออกให้แก่เขา"{อัตตอลาก: 2}ومن يتوكل على الله فهو حسبه"และผู้ใดมอบหมายต่ออัลลอฮฺดังนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นที่เพียงพอแล้วสำหรับเขา" {อัตตอลากฺ : 3}.....สะกด คำว่า อดทน ให้ท่วมท้น...สะกดจิต สะกดใจ ให้ก้าวเดิน....ทิ้งคำว่า "ท้อ" ลงแม่น้ำ...ปล่อยคำว่า "ล้า" ห่างไปไกลๆ...ทิ้งคำว่า "เหนื่อย " ลงถังไป...ปล่อยคำว่า "เป็นไปไม่ได้" ห่างๆไว้เพราะทุกๆสิ่ง ย่อมเกิดขึ้นได้ ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺทั้งสิ้นอนุภาคของพระองค์เหนือทุกสิ่งحسبنا الله ونعم الوكيل"อัลลอฮฺทรงเป็นที่เพียงพอแล้วสำหรับเรา และพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายที่ดีที่สุด "{อาลาอิมรอน :173}لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمไม่มีพลังอำนาจใดที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าพลังอำนาจของพระองค์ ผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงเกรียงไกรยิ่ง"อดทนน่ะ อดทนที่จะก้าวผ่านเรื่องร้ายๆإن مع العسر يسرا"แท้จริงภายหลังความยากลำบาทย่อมมีความง่ายดาย"{อัลอินชิรอฮฺ : 6}และแล้วมันย่อมต้องเดินผ่านไปเพียงอดทนเท่านั้นที่จะยืนได้อดทนน่ะفاصبر صبرا جميلا"ดังนั้นจงอดทน ด้วยการอดทนที่ดีงามเถิด"{อัลมาอาริจฺ : 5}อดทนน่ะ กับ บททดสอบที่แวะเวียนหวังว่า เราจะสอบผ่านไปได้وبشر الصابرين"และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทน"{อัลบากอเราะฮฺ :155}#อดทนน่ะ....อดทนที่ก้าวข้ามفاصبر إن وعد الله حق"ดังนั้นจงอดทน แท้จริงสัญญาของอัลลอฮฺนั้นสัจจริงเสมอ"{อัรรูม : 60}#อดทนน่ะ.....อดทนในสนามสอบกลางมายาที่นี่ดุนยาแล้ววันหนึ่ง มันก็ต้องเดินผ่าน---เพราะดุนยา.....เพียงทางผ่าน เพื่อผ่านทาง--สู่อาคีเราะฮฺ----ที่ยาวนานและตลอดกาล#อดทนน่ะ อดทนในการภักดี ผู้ทรงอภิบาลอดทนน่ะ แค่เดี๋ยวๆเดี๋ยวก็ผ่านไป.....อดทนน่ะ.....จนกว่าจะประสบชัยإن الله مع الصابرين"แท้จริงอัลลอฮฺทรงเคียงข้างบรรดาผู้อดทน"{อัลบากอเราะฮฺ :153}อดทนน่ะ อดทนที่จะก้าวข้ามสิ่งร้ายๆقد أفلح من تزكى"แน่นอนผู้ขัดเกลาตัวเองย่อมบรรลุผลสำเร็จ"{อัลอะอฺลา : 14}#อดทนน่ะให้หัวใจได้เข้มแข็ง