บอร์ด ความรัก,รูปแบบครอบครัวของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย tomboylovemanประเภทของครอบครัว     การจำแนกประเภทของครอบครัวกระทำได้หลายแบบ ในที่นี้จะกล่าวถึงประเภทครอบครัวจำแนกตาม ขนาดและรูปแบบ ซึ่งแบ่งได้ 4 ประเภท คือ 1. ครอบครัวเดี่ยว ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวพื้นฐาน คือ พ่อ แม่ และลูกที่ยังไม่ได้แต่งงาน เป็น ระบบครอบครัวสมัยใหม่ บางครั้งอาจจะยอมให้ญาติที่ยังไม่ได้แต่งงานมาอยู่ร่วมด้วยชั่วคราว 2. ครอบครัวขยาย เป็นครอบครัวที่มีครอบครัวหลักอยู่หนึ่งครอบครัวแล้วมีครอบครัวอื่นเสริมเข้ามา เช่น ครอบครัวเดิมมีพ่อ แม่ ลูก ภายหลังลูกแต่งงานก็ยังอาศัยอยู่ร่วมกัน เกิดมีจำนวนหลายครอบครัวขึ้น แต่ อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่หัวหน้าครอบครัวหลัก 3. ครอบครัวประสม เป็นครอบครัวที่เกิดจากระบบครอบครัวหลายผัวหลายเมียแล้วมาอยู่รวมกัน เช่น สามีมีภรรยาหลายคน ภรรยามีสามีหลายคน เกิดบุตรธิดาขึ้นมา 4. ครอบครัวขาดพ่อขาดแม่ เป็นครอบครัวที่ขาดผู้นำ คือ พ่อบ้านหรือแม่บ้านปล่อยให้แม่หรือพ่อเลี้ยง ลูกฝ่ายเดียว บางแห่งจึงเรียกว่าครอบครัวภาระ และมักจะหมายถึงครอบครัวที่ขาดพ่อ ปล่อยให้ลูกอยู่ใน ภาระของแม่  ถ้าเรามีครอบครัวที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือไม่เป็นไปตามบันทัดฐานของสังคม เช่นครอบครัวเราไม่มีลูกอาจจะด้วยเหตุและผลต่างๆ ใช้ชีวิตกันอยู่แค่สองคนผัวเมีย มันจะทำให้ครอบครัวไม่สมบูรณ์หรือที่มีปัญหาครอบครัวมากกว่าครอบครัวอื่นไหมค่ะ